website translator plugin

Startsida

Välkommen

Besökare

Historia

Pressklipp

Kontakt / Anlita oss

Tipsa oss

Ladda upp bild

Medlem

Planerad spökjakt

Shop

Spöktips

Spökskydd

Vetenskap

Berättelser

Galleri

Analyserade bilder

Team

Team galleri

Team utomlands

Vetenskap
Elektromagnetiska fält
Övernaturligt
Olika gestalter

Vetenskaplig forskning bevisar...

Världsomfattande översvämningar är vanligt förekommande som gudarnas straff för människans försyndelser. Trägravyr föreställande Bibelns syndaflod av Gustave Doré.De flesta mytologier uppehåller sig inte någon längre tid vid människans skapelse, men uppehåller sig däremot vid hennes öden och dess orsak.

Oförutsägbara händelser förklaras ofta med infall hos de nyckfulla gudarna, med deras mänskliga svagheter som vrede eller svartsjuka som yttersta grund.

I andra berättelser förklaras förekomsten av död med att människan annars skulle bli alltför talrik. I andra berättelser förekommer stora katastrofer som ett av gudarna utdelat straff för människans försyndelser. Denna katastrof tar sig ofta formen av en världsomspännande översvämning, vilken endast ett fåtal människor överlever och därefter befolkar världen på nytt.

Sådana katastrofer är ibland ett straff för incest, och slutar då med att människan får lära sig hur man undviker detta. Vissa katastrofer som orsakas av kvinnor, som till exempel den bibliska Eva eller den grekiska Pandora fårmotivera kvinnornas lägre ställning i samhället. I andra fall anses kvinnorna en gång ha styrt världen, men att de även förlorat makten på grund av misskötsel. På liknande sätt motiverades vissa individers högre ställning, bland annat på grund av när de framträdde i samhället - där både sen och tidig ankomst ansett finast i olika samhällen - eller på grund av gudomlig börd.

Kropp och själ Mytologier tenderar att låta olika företeelser - såväl människor som naturfenomen som sol, måne, berg och stora träd - vara besjälade eller utrustade med någon form av ande. I vissa myter är denna en kopia av kroppen, och en skapa i den ena manifesterar sig även i den andra. Efter döden färdades själen ofta för att vistas i underjorden, permanent eller tillfälligt innan den återföddes. Shamas anses ha förmågan att låta själen lämna kroppen och färdas fritt i andevärlden.

I vissa områden anses detta även vara vad som sker när man drömmer.
Småfolk är små, ofta människoliknande väsen i sagor och folktro. Exempel är tomtar, dvärgar, di sma undar jordi, lilleputtar, leprechauner, pysslingar och annat nytt.

Paranormal är ett adjektiv som används för att beteckna en företeelse som inte är "normal". I det svenska språket används ordet ofta synonymt med övernaturlig, det vill säga ett fenomen som inte kan förklaras med normala vetenskapliga förklaringar.
I detta sammanhang bör man skilja på sådant som vetenskapen accepterar som påvisbart, men för vilket det, för närvarande, inte finns några accepterade vetenskapliga förklaringar, och sådant som man inte har kunnat påvisa under vetenskapligt kontrollerade förhållanden. Paranormala fenomen kan dock studeras med vetenskapliga metoder.

Vanligtvis brukar ordet paranormalt endast användas för den senare kategorin. En skeptiker hävdar att man inte kan inte bekräfta paranormala fenomens existens eftersom det saknas vetenskapliga bevis.

Det finns de som på olika sätt dokumenterat vad de uppfattar som paranormala fenomen, de allra flesta fallen har dock helt naturliga förklaringsmodeller eller hävdas vara rena förfalskningar.
Övernaturliga (övervärldsliga, utomvärldsliga) fenomen är sådana som inte kan undersökas med empiriska metoder, eller där vetenskapliga undersökningar inte ger något tydligt svar.

Övernaturlighet omfattar paranormala fenomen (psi) som extrasensorisk perception (ESP), psykokinesi, levitation, medvetandets överlevande efter döden (livet efter detta), folktro (tomtar, vättar, troll, skogsrået, näcken) samt det mesta av de inslag som finns i spiritism, ockultism, religioner (gudar, änglar, demoner och så vidare).
Väldokumenterade fenomen som saknar vetenskaplig förklaring kallas anomalier. Men eftersom anomalier kan verifieras med objektiva empiriska metoder är de inte övernaturliga.
Källa Wikipedia

 

Vad är el- och magnetfält
Elektromagnetiska fält består av två komponenter: en elektrisk och en magnetisk. Vanligtvis uppträder de tillsammans, men de går att separera och deras egenskaper skiljer sig åt på ett antal punkter.
Elektriska och magnetiska fält kan delas in i två kategorier: de fält som förekommer i naturen och de fält som är skapade av människor.
Skillnaden mellan dem är att de naturliga fälten är statiska, dvs. de har samma riktning hela tiden. Fält som genereras av växelspänning med frekvensen 50 Hz är skapat av människor. Fälten byter riktning 100 gånger per sekund. Dessa kallas lågfrekventa elektriska och magnetiska växelfält och det är främst de som brukar diskuteras när det gäller fält i bostäder.

Elektriska fält
Elektriska fält anges i enheten volt per meter och beror på spänningsskillnaden och avståndet mellan två föremål. En apparat behöver därför inte vara påslagen för att generera elektriska fält, det räcker med att stickproppen sitter i vägguttaget. Elektriska fält tränger inte genom människokroppen utan laddningen stannar i huden. Den bästa skärmverkan får man med ett ledande material som ansluts till jord. Den bästa elinstallationen för att skärma elektriska fält är en installation med elektriskt ledande ytterhölje, och där varje dosa ansluts till jord. Det betyder att hela installationssystemet har gemensam jord.

Magnetiska fält
När ström flyter genom en ledare skapas ett magnetiskt fält. Magnetiska fält anges i enheten tesla (T). Tesla är en stor enhet, därför är det vanligt att ange den magnetiska fältstyrkan i mikrotesla (mT), respektive nanotesla (nT). Magnetfältets styrka är beroende av de tre parametrarna strömstyrka, avstånd och geometri.

Fältet avtar långsammare från en lång, rak ledare, som t.ex. en elledning, än från en punktformig källa, som t.ex. en transformatorstation eller en klockradio. En ensam elledare som är 1 m från mätinstrumentet ger ett magnetisk fält på 0,2 mT (200 nT) för varje ampere som flyter genom den. I motsättning till elektriska fält är de magnetiska fälten mycket svåra att skärma av. Magnetiska fält passerar genom de flesta material, inklusive människokroppen. För att skärma magnetiska fält måste man ta till drastiska åtgärder så att en acceptabel skärmverkan uppnås.

Elektromagnetiska fält
Kan betraktas som en kombination av av elfält och magnetfält. Deras frekvens är i det område där sändningar av TV och mobiltelefoni utförs. Elektromagnetiska fält mäts i W/m2. Watt per kvadratmeter. Dessa fält är svåra att skydda sej från då de alstras från källor som kan befinna sej långt bort i form av TV-sändare, GSM basstationer, 3G basstationer etc.

Smutsig el
Smutsig el, refererar till en kombination av harmoniska övertoner, spikar och transienter, som bl.a. alstras av inkopplad elektronisk utrustning och motorer. Man kan påstå att den mjuka sinusformade nätspänningen har blivit ”taggig”
Grannars och boende i omkringliggande fastigheters elanvändning – av lågenergilampor, switchade nätaggregat, lysrörsarmaturer, batteriladdare mm - sprider sej via elnätet till jord och strålar ut från elledningar och jordade föremål.

Elledningar och jordade plåthöljen fungerar som antenner som sprider el-föroreningarna i lägenheterna. Detta är bland annat förklaringen till att många elöverkänsliga har svårigheter att vistas i ett kök där många jordade elförbrukare finns placerade. Speciellt känsligt kan det bli att stå invid diskbänken då den ofta står i galvanisk förbindelse med elektrisk jord.
Att jorda en diskbänk kan alltså bli förödande för känsliga personer.
För att konstatera om det förekommer smutsig el måste en spektrumanalys genomföras.

EMF forskning 2001

Källa: rencke.com, läs mer på deras hemsida om du är intresserad

 

Övernaturliga varelser
Alla mytologier innefattar andevarelser av ett eller annat slag, om inte annat så som de som är ytterst ansvariga för skapelsen. I ett flertal myter från alla delar av världen är en av dessa varelser en jätteorm, associerad med vatten och/eller regnbågen och symboliserande det ursprungliga kaoset. Denna kan vara grunden för livet, dess bevarare, eller dess förstörare. När sedan världen tagit form inkommer lägre, mer specialiserade gudar.

Dessa kunde vara inriktade på vissa uppgifter, såsom i de nordiska eller grekisk-romerska mytologierna, eller på geografiska områden, som i till exempel Japan eller stora delar av Afrika. Dessa hade ibland klart mänskliga drag - och mänskliga svagheter. I många mytologier anses himlakropparna vara levande varelser, antingen gudar, människor eller djur.

I de flesta av dessa anses solen manlig och månen kvinnlig, även om det finns gott om undantag. Dessutom fick andra gudar ansvara för var sitt väderstreck, eller var sin av de världar kosmos byggdes upp av.
Människan[redigera

PoltergeistEn poltergeist, eller bullerande, är ett mytiskt väsen som påstås interagera med sin omgivning genom att påverka den fysiskt, exempelvis genom att föra oväsen eller att flytta runt på saker Ordet poltergeist kommer från tyskans 'poltern' som betyder 'att föra väsen', och 'geist' som genom sammanhanget betyder spöke.

Gengångare
Gengångare påstås vara människor som har dött på ett våldsamt eller olyckligt sätt. Gengångare påstås hemsöka de som var inblandade i dennes död och ibland oskyldiga. I äldre dagar vidtog man speciella åtgärder för att förhindra att gengångare skapades - exempelvis kunde den dödes kropp förankras, till exempel pålas i marken eller begravas på ett sätt som omöjliggjorde för kroppen att ta sig ur graven, jämför Bockstensmannen.

Gast
Ordet gast används i stora delar av södra Sverige som ett samlingsnamn för påstådda övernaturliga företeelser som spöken. Längre norrut syftar gast på odöpta mördade barn och mylingar (fördrivna foster).


Förklaringar på olika gestalter (vi ger inte den skepiska analysen eller den tekniska endast den medianska och folktron)

Skinande andar (väldigt ljusa) Små Orber
Dessa kallas Orber och dyker gärna upp bland folk och på kläder, det kan uppkomma i skogen eller i lägenheter eller olika rum
Dom är synliga för dom flesta i digitala tekniska kameror, alla får inte med dom på kort eller film.

Skinande andar (väldigt ljusa) större som en människa med ljussken runtomkring
Det är för det mesta en släkting som är på besök elller håller ett gott öga på sina närmaste, man kan känna en viss närvaro
som att det blåser eller lite vinddrag. Man får en vibb att det är någon i rummet, ibland ger dom sig tillkänna att flytta saker eller ting för att man ska uppmärksamma någonting

Skinande änglar (mycket ljusa) man får en gohet och man känner sig varm
Detta är änglar, väldigt få har fått se dom , man många har änglavakt och då har man inte tur utan man är vaktad av änglar som gör att man inte råkar utför obehagligheter

Småfolk, vättar och tomtar m.fl.
Än idag ser folk i allmänhet dessa småfolk som rör sig , överallt men syns väldigt lite, då kort och filmning inte finns ? Men vi tror dock att det finns folk som har kort och film på
dom , men svårt att träda fram och visa dessa för allmännheten, som tur är finns vi nu Ghostagon.

Svarta/ Grågestalter som sveper förbi
Det brukar kallas att det är osaliga andar som vandrar, det är mer att det inte är släktingar utan någon utomstående som blivit kvar och vet inte om något annat än att svepa omkring
en lägenhet eller följa en person, det brukar vara mest otäckt att se detta men inte farligt, en del saker kan flytta på sig. Dessa gestalter vill inget hellre än att gå över till den rätta sidan men
vet inte hur dom ska göra.

Känsla av kallhet
Du känner av en kallhet ändå om det är 22+ i rummet, då kall energi är känsligt och man få för sig att man känner av visa punkter av rum är kalla så samlas energin där andar mest kan hålla sig still
Ibland hjälper det att gå igenom kallheten då du värmer upp den och allting försvinner till det normala.

Onda andar, vålnader
Mycket kan vara otäckt att upptäcka och se , men man ser det man vill se , tanken sätter sprätt ibland och onda andar är mest att folk i sig inte fått ro av någon orsak och det brukar gå att lösa
Många av korten som är inskickade är ju en tolkning hur DU ser kortet och vad det föreställer.

2018 10 20