Vad är massage?

Länk till sidan, översättning via Google
Vuxna Demonstrera Uppdaterad immunförsvaret efter får massage, Cedars-Sinai Forskare Show
Los Angeles - 7 September, 2010 - Forskare i Cedars-Sinai institutionen för psykiatri och beteendeforskning neurovetenskap har rapporterat personer som genomgår massage erfarenhet mätbara förändringar i kroppens immunförsvar och endokrina respons.

Även om det har varit tidigare, mindre studier om hälsofördelarna av massage är Cedars-Sinai studie allmänt anses vara den första systematiska studien av en större grupp av friska vuxna.

Undersökningen publiceras online på http://www.liebertonline.com/loi/acm. Det kommer också att publiceras i den tryckta oktober utgåva av tidning alternativ och komplementär medicin.

"Massage är populärt i USA, med nästan 9 procent av de vuxna som får minst en massage inom det senaste året", säger Mark Rapaport, MD, ordförande för avdelningen för psykiatri och beteendeforskning neurovetenskap. "Människor söker ofta massage som en del av en hälsosam livsstil men det har inte blivit mycket fysiologiska bevis på kroppens ökade immunsvaret efter massage förrän nu."

I undersökningen fick 29 försökspersoner 45 minuter av Svensk massage och 24 fick 45 minuter av ljus mjuk massage. Varje deltagare genomgick informerat samtycke, en fysisk och psykisk utvärdering och ansågs vara fysiskt friska och fria från psykisk störning. Massage terapeuter utbildas i hur man levererar både svenska och lätt hand med specifika och identiska protokoll.

Före massagen var studiedeltagarna utrustade med intravenös katetrar för att ta blodprov under studien sessionen. Sedan ombads deltagarna att vila stilla i 30 minuter. Efter viloperioden var blodprover från varje person fem minuter och en minut innan massagen började. I slutet av 45-minuters massage session, var blodprov samlas in av en, fem, 10, 15, 30 och 60 minuter efter massage.

"Denna forskning visar att massage inte bara känns bra, det kan också vara bra för dig, sade Rapaport, den ansvarige prövaren för studien och Polier Familj ordföranden vid schizofreni och andra besvär. "Mer forskning framför oss men det verkar som en enda massage kan ge en mätbar nytta."

Bland studiens resultat:

Människor i den svenska massagen gruppen upplevde betydande förändringar i lymfocyter, (lymfocyter siffror och procentsatser vita blodkroppar som spelar en stor roll för att försvara kroppen mot sjukdomar.
Svensk massage orsakade en stor minskning (effektstorlek -. 74) i arginin vasopressin (AVP) ett hormon som tros spela en roll i aggressivt beteende och i samband med att hjälpa medföra ökning av stresshormonet kortisol.
Svensk massage orsakade en minskning av halterna av stresshormonet kortisol.
Svensk massage orsakade en markant nedgång i de flesta cytokiner som produceras av stimulerad vita blodkroppar.

Boka tid inget att förlora, 0705 242589 Kentagon massage eller boka online.

"Massage" i mer allmän betydelse kan utövas i många former och under delvis olika förhållanden alltifrån enkel beröring för hemmabruk till avancerad massageterapeutisk behandling av skada. I vid mening kan alltså massage var allt från närmast intuitiv beröring till tekniker inhämtade under lång utbildning.

Det betyder dock inte att var och en som berör någon annan ger massage eller att var och en som ger massage är massör.

Massage är en strukturerad beröring i ett bestämt syfte.

Massör är en professionellt välutbildad yrkesutövare som uppfyller ett antal uppställda krav på utbildning och seriositet i yrkesrollen.

Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad.

Muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet.

Fysioterapeut Kropp & Själ har utbildat Kentagons Massage & Kroppsvård och arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med bindväv, muskler, hud. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage- och muskeltöjningstekniker.


Massage är bra för (nästan) alla

Fakta: Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, även kallat "lugn - och - ro - hormon".

Jag använder också "Magnus metoden för bästa resultat" inom massage.
Har nu gjort en egen massagemetod kallad Kentagon Metoden.

 

Massage

- Gör spända muskler mjuka och elastiska

- Ökar blodcirkulationen i musklerna

- Ökar lymfcirkulationen

- Stärker immunförsvaret

- Har en avslappnande effekt på kroppen

- Ger en djupare och lugnare andning

- Ökar utsöndringen av vätska och restprodukter

- Ger en ökad kroppskännedom

- Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad

- Har god effekt på träningsvärk

- Motverkar spänningar vid smärttillstånd

- Motverkar stress

- Har en lugnande effekt på nervsystemet

- Ökar vår koncentrationsförmåga

- Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Denna texten är ett utdrag ur Branschrådet Svensk Massage